Att vara barn i Örebro
- då och nu
Skola på teckenspråk?
Så har det inte alltid varit
Kommer det på provet?
- bilder från Örebros skolor