• Sverige fick högertrafik 1967. Rudbecksgatan. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Men innan dess var det vänstertrafik som på Drottninggatan norrut på 1940-talet. Foto: okänd, Örebro läns museum.

 • Ett förslag till trafikledsplan lades fram 1961 där vissa gator skulle bli centrumleder. Storgatan 1960. Foto: okänd, Örebro läns museum.

 • Februari 1966. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum

 • Bilförsäljningen ökar på 1960-talet. November 1967. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Bensinen släpps fri efter ransonering. Januari 1974. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Örebro var tidigt ute med planering för ett cykelnät. April 1964. Foto: Knut Borg, Örebro läns museum.

 • Järnvägsövergången vid Rudbecksgatan på 1940-talet. Tunneln under järnvägen invigdes 1958. Foto: okänd, Örebro läns museum

 • Trafiken var ansträngd i stan. Juli 1967. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Tågen på Svartåbanan trafikerade sträckan Örebro - Svartå fram till 1985. Juni 1970. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Juni 1971. Foto: Knut Borg, Örebro läns museum.

 • Örebro Centralstation. Augusti 1966. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.

 • Trafikpolis Nils Andersson går på Storbron och dirigerar trafiken. Juni 1972. Foto: Örebro Kuriren, Örebro läns museum.