• Invigning av Engelbrektsstatyn, 14 oktober 1865. Det första reportagefotot från Örebro! Foto: Troligen Carl Gustaf Thalén, Örebro läns museum.

 • Stortorget och Nikolaikyrkan. Bilden från ca 1870-1875. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Södra station. Den invigdes samtidigt med banan Örebro–Svartå Järnväg, 1897. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Svartåns strand vid Södra Strandgatan. 1898. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Järntorget 1905. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Längst söder ut vid slutet av Drottningatan låg Oxbacken, en marknadsplats. 1890-tal. Foto: Bernhard Hakelier, Örebro stadsarkiv.

 • Drottninggatan mot norr från Stortorget, före 1884. Foto: Axel Barr, Örebro stadsarkiv.

 • Rådhuset. 1880-talet, före 1884. Foto: Bernhard Hakelier, Örebro läns museum.

 • Våghustorget mot öster. Betelkyrkan till vänster om J. Behrns skoaffär finns fortfarande kvar. Efter 1903. Foto: Sam Lindskog, Örebro stadsarkiv.

 • Storbron och teatern. Ca 1900. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Brygga vid gård på Olaigatan mot Slottet. 1905.

 • Gamla gatan mot norr. Foto: Axel Barr, Örebro läns museum.

 • Lite vatten i Svartån. År: 1880-tal. Foto: Alfred Vikström, Örebro läns museum.

 • Arbete med intagsledning vid Stora Hotellet, 1910. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Framför Karolinska skolan på Olaigatan. Före 1895. Foto: Sam Lindskog, Örebro stadsarkiv.

 • Drottninggatan söderut. Till vänster Rådhuset. Till höger Edvalls hörna, en klassisk mötesplats. Ca 1900. Foto: Okänd, Örebro stadsarkiv.

 • Järnvägsgatan16 och korsningen vid Storgatan. 1903. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Hörnet Drottninggatan - Rudbecksgatan. Här ligger nu gallerian Krämaren. Bilden tagen före 1896. Foto: Okänd, Örebro läns museum

 • Olaus Petrikyrkan byggdes 1912. Stor kontrast mot de små träkåkarna intill. Lillågatan norrut 1921. Foto: Eric Sjöqvist, Örebro stadsarkiv.

 • Trädgården Olaigatan 28. Utsikt över den nyinvigda hamnen.1880-talet. Foto: Alfred Wikström, Örebro läns museum.

 • Storgatan mot norr vid Järntorget. Åkerhielmska gården th. 1890-tal. Foto: Bernhard Hakelier, Örebro stadsarkiv.

 • Örebro slott mot öster 1870-talet. Storbron moderniserades och breddades ca 10 år senare. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Storbron under nybyggnad 1881. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • År 1900 renoverades slottet grundligt. Före såg det ut så här. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Foto från öster mot centrum vid ”Östertull”. Hörnet Akensgatan . Engelbrektsgatan. Bilden tagen före 1900. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Stortorgets övre del mot sydväst. Kan vara tagen vid hungerdemonstrationerna 1917. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Storgatan söderut mot Järntorget. Runt 1900 rådde byggboom i Örebro. Och gatorna breddades. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Köpmangatan 24. 1870-talet. Foto: Oscar Hakelier, Örebro läns museum.

 • Angelgatan österut, från Ringgatan mot Vasatorget. Början 1900-talet. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Järntorget och Olaigatan 13, 1910. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Mitt på Järntorget, Järntorgsgatan mot väster. Torget var mycket mindre då.1890-tal. Foto: Axel Barr, Örebro stadsarkiv.

 • Från Järntorget mot slottet och Åkerhielmska gården. Före 1900 var torget mindre med trähus runt. Foto: Bernhard Hakelier, Örebro läns museum.

 • Första flygbilden över Örebro? Tagen från söder år 1922. Foto: Aero Materiel, Örebro läns museum.

 • Vy över Stortorget från Nikolaikyrkans torn. Slutet av 1800-talet. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Storgatan norrut från Fredsgatan. Här syns tydligt hur man breddade gatorna vid denna tid. Foto: Okänd, Örebro läns museum

 • Drottninggatan söderut. Rådhuset längre fram till vänster. Fenixhuset till höger. 1912. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Stortorget 6-10. 1870-talet. Foto: Bernhard Hakelier, Örebro läns museum.

 • Jakobsgatan västerut från Västra Bangatan. Rena landet på Väster! Ca 1900. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Storgatan norrut. Storg. 26 kallades Klingens gård. 1901. Foto: Axel Barr, Örebro läns museum.

 • Drottninggatan 36. Här ligger Mc Donalds idag. Huset revs 1895. Foto: Bernhard Hakelier, Örebro läns museum.

 • Örebro Teater och Storbron. 1890-talet. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Storgatan norrut från Olaigatan. Ca 1900. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Hörnet Stortorget/Drottninggatan söderut. Huset kallades Bromsiska huset 1877. Bilden från 1860-tal. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Storgatan norrut vid Centralpalatset. Trähuset kom i vägen när Storgatan skulle breddas. Bilden efter 1913. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Klostergatan norrut från Järntorgsgatan. 1905. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Familj dricker kaffe på altanen. Ca 1895. Foto: Okänd, Örebro stadsarkiv.

 • Från Slottet mot nordväst. Här ligger nu Henry Allards park .Snett fram till vänster Järntorget. 1904. Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum.

 • Här går numera Södra Strandgatan. Innan fanns här gårdar och garverier där man beredde skinn. Före 1897. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Järntorget, hörnet av Gamla gatan och Olaigatan. Ca 1900. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Rudbecksgatan mot väster från Trädgårdsgatan. Rudbecksgatan 34. Foto: Okänd, Örebro läns museum.

 • Storgatan söderut från Fredsgatan. Foto: Okänd, Örebro läns museum.